banner
     

Dự án nhà máy I Hoa vina - Bình Dương

Hạng mục: Phun Pu foam cách nhiệt, diện tích: 11,300 m2

Dự án nhà máy Kumho tires - Kcn Mỹ phước 2 - Bình dương

Hạng mục: Thi công sơn Ceramic coating, diện tích 15.000 m2

Dự án nhà máy CT Vina - Kcn Minh hưng hàn quốc - Bình phước

Hạng mục: Sơn epoxy coating, diện tích 5.400 m2

Dự án nhà máy Taekwang - Đồng nai

Hạng mục: Sơn epoxy_glass, diện tích 6.500 m2

banner

Dự án Khu công Nghiệp Đông Nam

Đọc thêm

Hạng mục: Thi công sơn epoxy nền nhà xưởng (01 lớp lót + 03 lớp màu) Thi công mài sàn Địa chỉ: Huyện Đức Hòa, Long An Diện tích: 2.300m2

Đọc thêm

Hạng mục: Thi công sơn PU cho sàn thực phẩm Địa chỉ: Xã Tân Kim, Huyện Cần Giuộc, Long An Diện tích; 500m2

Đọc thêm

Dự án Nhà máy Nông Sản Hạng mục: Thi sơn tự phẳng epoxy Địa chỉ: Cần Giuộc, Long An Diện tích: 5.200m2

Đọc thêm

Dự Án CN Nguyễn Quang Sài gòn Ô TÔ Hạng mục: Thi công Sơn tự phẳng Diện tích: 3.000m2 Thi công sơn lăn nền epoxy Diện tích: 1.800m2 Địa chỉ: Phường 3, Thành phố Tây Ninh

Đọc thêm

TOP