banner
     

Dự án nhà máy I Hoa vina - Bình Dương

Hạng mục: Phun Pu foam cách nhiệt, diện tích: 11,300 m2

Dự án nhà máy Kumho tires - Kcn Mỹ phước 2 - Bình dương

Hạng mục: Thi công sơn Ceramic coating, diện tích 15.000 m2

Dự án nhà máy CT Vina - Kcn Minh hưng hàn quốc - Bình phước

Hạng mục: Sơn epoxy coating, diện tích 5.400 m2

Dự án nhà máy Taekwang - Đồng nai

Hạng mục: Sơn epoxy_glass, diện tích 6.500 m2

banner

Dự án Nhà máy Boramteck

Dự án  Nhà  máy Boramteck
Hạng mục: sơn epoxy coating + Epoxy tự san phẳng 2 mm + Pu foam 3 cm.
Thuộc Kcn Biên Hòa 2 – Bình Dương
Diện tích: 10,500 m2

 

 

 

Tags: nhà thầu thi công sơn epoxy

TOP