banner
     

Dự án nhà máy I Hoa vina - Bình Dương

Hạng mục: Phun Pu foam cách nhiệt, diện tích: 11,300 m2

Dự án nhà máy Kumho tires - Kcn Mỹ phước 2 - Bình dương

Hạng mục: Thi công sơn Ceramic coating, diện tích 15.000 m2

Dự án nhà máy CT Vina - Kcn Minh hưng hàn quốc - Bình phước

Hạng mục: Sơn epoxy coating, diện tích 5.400 m2

Dự án nhà máy Taekwang - Đồng nai

Hạng mục: Sơn epoxy_glass, diện tích 6.500 m2

banner

Dự án Nhà máy Phú Hanh

Dự án  Nhà  máy Phú Hanh

Hạng mục: Sơn Epoxy coating

Thuộc Kcn Long Thành – Đồng Nai

Diện tích: 3,850 m2

 

 

 

Tags: sơn nền, sơn sàn, nhà thầu thi công sơn epoxy

TOP