banner
     

Dự án nhà máy CT Vina - Kcn Minh hưng hàn quốc - Bình phước

Hạng mục: Sơn epoxy coating, diện tích 5.400 m2

Dự án nhà máy Kumho tires - Kcn Mỹ phước 2 - Bình dương

Hạng mục: Thi công sơn Ceramic coating, diện tích 15.000 m2

Dự án nhà máy I Hoa vina - Bình Dương

Hạng mục: Phun Pu foam cách nhiệt, diện tích: 11,300 m2

Dự án nhà máy Taekwang - Đồng nai

Hạng mục: Sơn epoxy_glass, diện tích 6.500 m2

banner

Dự án Nhà máy Js plastic Hạng mục: Ceramic tự san phẳng 2 mm + Ceramic color coating Thuộc Kcn Vsip – Bình Dương Diện tích: 7,500 m2

Đọc thêm

Dự án Nhà máy Huydae Vina Hạng mục: Ceramic color coating Thuộc Kcn Vsip – Bình Dương Diện tích: 3,500 m2

Đọc thêm

Dự án Nhà máy Sy vina Hạng mục: Epoxy coating Thuộc Kcn Chơn Thành – Bình Phước Diện tích: 4,325 m2

Đọc thêm

Dự án Nhà máy Phú Hanh Hạng mục: Epoxy coating Thuộc Kcn Long Thành – Đồng Nai Diện tích: 3,850 m2

Đọc thêm

Dự án Nhà máy Isu Vina Hạng mục: Ceramic color coating Thuộc Kcn Đồng An 1 – Bình Dương Diện tích: 2,500 m2

Đọc thêm

Dự án Nhà máy Boramteck Hạng mục: Epoxy coating + Epoxy tự san phẳng 2 mm + Pu foam 3 cm. Thuộc Kcn Biên Hòa 2 – Bình Dương Diện tích: 10,500 m2

Đọc thêm