banner
     

Dự án nhà máy I Hoa vina - Bình Dương

Hạng mục: Phun Pu foam cách nhiệt, diện tích: 11,300 m2

Dự án nhà máy Kumho tires - Kcn Mỹ phước 2 - Bình dương

Hạng mục: Thi công sơn Ceramic coating, diện tích 15.000 m2

Dự án nhà máy CT Vina - Kcn Minh hưng hàn quốc - Bình phước

Hạng mục: Sơn epoxy coating, diện tích 5.400 m2

Dự án nhà máy Taekwang - Đồng nai

Hạng mục: Sơn epoxy_glass, diện tích 6.500 m2

banner

Bảng Màu Sơn Epoxy- Hãng Sơn Chokwang Korea

Bảng Màu Sơn Epoxy- Hãng Sơn Chokwang Korea

bảng màu sơn epoxy chokwang

 Ghi chú:

- Đối với màu Đỏ, vàng, nâu, trắng đơn giá thi công hoặc nguyên liệu tăng lên từ 15% đến 20%.

Sản phẩm khác
TOP