banner
     

Dự án nhà máy I Hoa vina - Bình Dương

Hạng mục: Phun Pu foam cách nhiệt, diện tích: 11,300 m2

Dự án nhà máy Kumho tires - Kcn Mỹ phước 2 - Bình dương

Hạng mục: Thi công sơn Ceramic coating, diện tích 15.000 m2

Dự án nhà máy CT Vina - Kcn Minh hưng hàn quốc - Bình phước

Hạng mục: Sơn epoxy coating, diện tích 5.400 m2

Dự án nhà máy Taekwang - Đồng nai

Hạng mục: Sơn epoxy_glass, diện tích 6.500 m2

banner

Dự Án CN Nguyễn Quang Sài gòn Ô Tô

Dự Án CN Nguyễn Quang Sài gòn Ô TÔ

Hạng mục: Thi công Sơn tự phẳng 

Diện tích:  3.000m2

Thi công sơn lăn nền epoxy

Diện tích: 1.800m2

Địa chỉ: Phường 3, Thành phố Tây Ninh

 

TOP