banner
     

Dự án nhà máy I Hoa vina - Bình Dương

Hạng mục: Phun Pu foam cách nhiệt, diện tích: 11,300 m2

Dự án nhà máy Kumho tires - Kcn Mỹ phước 2 - Bình dương

Hạng mục: Thi công sơn Ceramic coating, diện tích 15.000 m2

Dự án nhà máy CT Vina - Kcn Minh hưng hàn quốc - Bình phước

Hạng mục: Sơn epoxy coating, diện tích 5.400 m2

Dự án nhà máy Taekwang - Đồng nai

Hạng mục: Sơn epoxy_glass, diện tích 6.500 m2

banner

Dự án Nhà máy Awasaki electric Việt Nam

Dự án nha máy Awasaki electric Việt Nam

Hạng mục: 

  1. Hệ thống thi công sơn epoxy hạt thủy tinh gia cường
  2. Hệ thống thi công sơn tự phẳng 2mm
  3. Hệ thống thi công sơn tĩnh điện
  4. Hệ thống thi công sơn ngăn ẩm

Diện tích: 9.800m2

TOP