banner
     

Dự án nhà máy I Hoa vina - Bình Dương

Hạng mục: Phun Pu foam cách nhiệt, diện tích: 11,300 m2

Dự án nhà máy Kumho tires - Kcn Mỹ phước 2 - Bình dương

Hạng mục: Thi công sơn Ceramic coating, diện tích 15.000 m2

Dự án nhà máy CT Vina - Kcn Minh hưng hàn quốc - Bình phước

Hạng mục: Sơn epoxy coating, diện tích 5.400 m2

Dự án nhà máy Taekwang - Đồng nai

Hạng mục: Sơn epoxy_glass, diện tích 6.500 m2

banner

Dự án nhà xưởng Nhựa Million

Dự án nhà xưởng Nhựa Million

Hạng mục: 

  1. Thi công sơn epoxy nền nhà xưởng (01 lớp lót + 03 lớp màu)
  2. Thi công mài sàn

Địa chỉ: Huyện Đức Hòa, Long An

Diện tích: 2.300m2

TOP