banner
     

Dự án nhà máy I Hoa vina - Bình Dương

Hạng mục: Phun Pu foam cách nhiệt, diện tích: 11,300 m2

Dự án nhà máy Kumho tires - Kcn Mỹ phước 2 - Bình dương

Hạng mục: Thi công sơn Ceramic coating, diện tích 15.000 m2

Dự án nhà máy CT Vina - Kcn Minh hưng hàn quốc - Bình phước

Hạng mục: Sơn epoxy coating, diện tích 5.400 m2

Dự án nhà máy Taekwang - Đồng nai

Hạng mục: Sơn epoxy_glass, diện tích 6.500 m2

banner

Dự án Thi công sơn nền nhà máy Nam Kim

Hạng mục: Thi công sơn lăn epoxy hạt thủy tinh gia cường và mài sàn bê tông

Địa chỉ: Cụm sản Xuất An Thạnh, P. An Thạnh, Tỉnh Bình Dương

Hình ảnh mài sàn bê tông

TOP