banner
     

Dự án nhà máy I Hoa vina - Bình Dương

Hạng mục: Phun Pu foam cách nhiệt, diện tích: 11,300 m2

Dự án nhà máy Kumho tires - Kcn Mỹ phước 2 - Bình dương

Hạng mục: Thi công sơn Ceramic coating, diện tích 15.000 m2

Dự án nhà máy CT Vina - Kcn Minh hưng hàn quốc - Bình phước

Hạng mục: Sơn epoxy coating, diện tích 5.400 m2

Dự án nhà máy Taekwang - Đồng nai

Hạng mục: Sơn epoxy_glass, diện tích 6.500 m2

banner

Dự án Công Ty Cơ Khí Xây Dựng Trường Giang Hạng mục: Hệ thống thi công sơn lăn epoxy

Đọc thêm

Hạng mục: Hệ thông sơn lăn epoxy, sơn epoxy tự phẳng, đánh bóng bê tông Thuộc Kcn Nhơn Trạch 5 - Đồng Nai Diện tích: 27,500 m2

Đọc thêm

Dự án Nhà máy Js plastic Hạng mục: Ceramic tự san phẳng 2 mm + Ceramic color coating Thuộc Kcn Vsip – Bình Dương Diện tích: 7,500 m2

Đọc thêm

Dự án Nhà máy Huydae Vina Hạng mục: Ceramic color coating Thuộc Kcn Vsip – Bình Dương Diện tích: 3,500 m2

Đọc thêm

Dự án Nhà máy Sy vina Hạng mục: Epoxy coating Thuộc Kcn Chơn Thành – Bình Phước Diện tích: 4,325 m2

Đọc thêm

Dự án Nhà máy Phú Hanh Hạng mục: Epoxy coating Thuộc Kcn Long Thành – Đồng Nai Diện tích: 3,850 m2

Đọc thêm

TOP